Kontakty

TOPFOTO – Jan Čermák                                                     kancl

Nad Nisou 670
463 12  Liberec 25

e-mail: info@topfoto.cz
mobil: 603 802 903

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Pověřená osoba: Mgr. Jan Čermák (Správce osobních údajů), IČ: 164 121 25, e-mail: info@topfoto.cz, 603 802 903  

Uživatel poskytuje Správci osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mailová adresa, telefonický kontakt a další data. Jedná se zejména o zpracování údajů v nezbytném rozsahu v rámci reklamních činností. Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Správci na dobu neurčitou s tím, že svůj Souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv na adrese Správce info@topfoto.cz  odvolat. Správce postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Prohlašuji, že souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji svobodně a jednoznačně, osobní data jsou pravdivá a byl jsem poučen o zpracování a ochraně mých osobních údajů.